VIZUALNA KOMPONENTA GIS-A - 3D SCENA NA KORAK DO GLOBALNOG 3D GIS-A

  • Ivan Alargić Fakultet tehničkih nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
  • Ivana Đorđević Fakultet tehničkih nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
  • Srđan Popov Fakultet tehničkih nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
  • Miro Govedarica Fakultet tehničkih nauka - Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
Кључне речи: Google SketchUp, Google Earth, KML, KMZ, 3D-GIS

Сажетак

U ovom radu analizirani su standardi KML i KMZ za opis geo-3D scene sa ciljem generisanja 3D GIS sistema, opisane su mogućnosti alata Google SkechUp i Google Earth za generisanje i prikaz površinskog modela (DSM) i istraženi aspekti akvizicije potrebnih podataka. Studija slučaja upotrebe analiziranih alata je sprovedena na zoni „KAMPUS UNS”.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци