Претплата и оглашавање

Часопис излази два пута годишње, на око 80 страна.

Годишња претплата за штампано издање: 4.000,00 дин + 10% ПДВ.
Годишња претплата за иностранство: 50 €.

Цене оглашавања:
А4 колор у једном броју - 40.000,00 дин, урачунат ПДВ
А4 колор у два броја - 60.000,00 дин, урачунат ПДВ


Уплату извршити на жиро рачун 840-1344666-69
позив на број 742121-222 (за претплату), 742121-226 (за услуге рекламирања).