Пријавите се или Регистрација да пријавите чланак.

Услови за предају прилога

Као део поступка пријаве прилога, аутори су дужни потврдити складност прилога који пријављују са свим следећим ставкама. Ауторима који се не придржавају ових смерница пријаве могу бити враћене.
  • Рад који прилажем није раније објављиван, нити се налази у процесу разматрања у другом часопису (или је објашњење обезбеђено у коментарима уреднику).
  • Фајл који прилажем је у формату OpenOffice, Microsoft Word, RTF, или WordPerfect.
  • Где је могуће URL-ови референци су приложени.
  • Текст има једноструки проред, користи фонт Times New Roman величине 11, користи курзив уместо подвлачења (изузев URL адреса) и илустрације, табеле и прилози су смештени унутар текста на одговарајућим местима или на крају.
  • Текст са упутствима везаним за стил и библиографске захтевиме је у Упутства за ауторе, која се налазе у секцији "О часопису".

Смернице за ауторе

Текст припремити као Word документ, A4, у кодном распореду 1250 латиница ili 1251 ћирилица, на српском језику, без слика. Препоручен обим – око 10 страна, једноструки проред, фонт 11.

•  Наслов, абстракт (100-250 речи) и кључне речи (3-10) дати на српском и енглеском језику.

•  Једино форматирање текста је normal , bold , italic i bolditalic , ВЕЛИКА и мала слова (текст се накнадно прелама).

•  Места где треба убацити слике, нагласити у тексту (Слика 1...)

•  Слике припремити одвојено, ВАН текста, именовати их као у тексту, ради идентификације, у следећим форматима: растерске слике: jpg, tif, psd, у резолуцији 300 dpi 1:1 (фотографије, екрански прикази и сл.), векторске слике – cdr, ai, fh, eps (шеме и графикони).

•  Аутор(и) треба да обавезно приложи своју фотографију (jpg око 50 Kb), наведе институцију у којој ради, контакт и 2-4 области којима се бави.

•  Maksimalni broj autora po jednom radu je 5.

Информациони системи

Чланци из области информационих система

Информационе технологије

Чланци из области информационих технологија

Дигитални маркетинг и мултимедије

Чланци из области дигиталног маркетинга и мултимедија

Софтверско инжењерство

Чланци из области софтверског инжењерства

Изјава о приватности

Имена и имејл адресе унете на овом сајту биће коришћене искључиво за наведене потребе овог часописа и неће бити доступни ни за једну другу сврху или некој другој страни.