Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе Инфо М, почео је да излази 2002. године, као периодично квартално издање. Оснивач часописа је Југословенско удружење за мултимедију - ЈУММ. Аутор и покретач часописа је мр Божидар Михаљевић. Часопис је уписан у регистар средстава јавног информисања 20.08.2001. године, има ISSN, UDC и CIP каталогизацију. Решењем Министарства за науку, технологију и развој из 2003. године, часопис је од посебног интереса за науку.

Од 2005. године, издавач часописа је Факултет организационих наука, где је сада и седиште редакције. У периоду од 2002. године, чакључно са почетком 2012. године главни уредник часописа је била проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија. Од 2012 године до 2018. године главни уредник часописа је био проф. др Дејан Симић. Од 2018. године уређивање часописа преузима проф. др Мирослав Миновић и часопис прелази у режим отвореног приступа. Прихватањем Факултета организационих наука да постане издавач, часопис је добио још једно признање да је значајна институција од интереса за развој области којом се бави.

Тренутно, Инфо М је водећи домаћи часопис који прати научни и технолошки развој информатике у земљи - информационих система и мултимедијалних технологија, рачунарских наука, рачунарске технике и софтверског инжењерства. Објављује ауторске радове домаћих стручних и научних стваралаца из ове области. Ауторске радове рецензирају компетентни рецензенти са Универзитета и из праксе.

Основни задатак часописа је да прати научни и технолошки развој информационих система и технологија, рачунарских наука, рачунарске технике, софтверског инжењерства, дигиталног маркетинга и мултимедије у земљи, и да приближи резултате глобалног развоја ове области домаћим стручњацима.