Главни и одговорни уредник и в.д. директора: проф. др Мирослав Миновић
Уредништво:
-проф. др Милош Миловановић, уредник секције за информационе технологије
-проф. др Велимир Штављанин, уредник секције за дигитални маркетинг и мултимедије
-проф. др Слађан Бабарогић, уредник секције за информационе системе
-проф. др Бојан Томић, уредник секције за софтверско инжењерство

Секретар редакције: мр Марија Богићевић

Технички секретар: Бојан Марчета