VEB APLIKACIJA ZA FAZI PREPOZNAVANJE CENOVNIH OBRAZACA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

  • Милош Милић United Group
  • Александар Ракићевић Fakultet organizacionih nauka
  • Павле Милошевић Fakultet organizacionih nauka
  • Владо Симеуновић Pedagoški fakultet u Bijeljini
Кључне речи: veb aplikacija, fazi logika, interpolativna Bulova algebra, prepoznavanje obrazaca, cenovni obrasci, tehnička analiza

Сажетак

U okviru ovog rada predstavljena je veb aplikacija Doji Star za prepoznavanje cenovnih obrazaca na finansijskim tržištima. Ovi obrasci predstavljaju posebnu metodu tehničke finansijske analize, koja ima za cilj otkrivanje psiholoških obrazaca u ponašanju učesnika na berzanskom tržištu. Aplikacija koristi interpolativne logičke modele kao osnovni matematički aparat za fazi modelovanje analiziranih obrazaca. Ovi modeli su zasnovani na interpolativnoj Bulovoj algebri i u stanju su da identifikuju cenovne obrasce sa realnovrednosnim stepenom gradacije. Interpolativni logički modeli cenovnih obrazaca implementirani su kao zasebni tehnički indikatori u aplikaciji, i iscrtavaju se ispod cenovnih grafika. U izradi Doji Star aplikacije korišćeni su Javaskript, Vadin i Spring tehnologija. U okviru rada, prikazana je primena predložene aplikacije u identifikaciji nekoliko odabranih obrazaca za akcije Aerodroma Nikola Tesla Beograd.

Објављено
2019-07-16
Bрој часописа
Секција
Чланци