КОНЦЕПТУАЛНА ОСНОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЛАНСКОГ РАЗВОЈНОГ ПРОЦЕСА

  • Marija Maruna Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Departman za urbanizam
Кључне речи: урбанистичко планирање, методологија урбанистичког планирања, управљање сложеним процесима, софтверски развојни процес, Unified Process

Сажетак

Концепт планског развојног процеса начелно преиспитује могућност унапређења савремене методологије урбанистичког планирања применом искустава из области управљања сложеним системима. Савремене околности у којима се одвија урбанистичко планирање намећу две главне теме планског процеса: динамичност промена амбијента у којем се одвија плански процес и комплексност проблема са којима се тај процес сусреће. Поменуте теме истовремено спадају у ред најзначајнијих питања области управљања сложеним системима. Процес израде планског решења подразумева уређен скуп планских задатака, који је у методолошком смислу директно зависан од планске прадигме. Савремен процес урбанистичког планирања се ослања на две, наизглед, супротстављене парадигме, рационалне и комуникативно­колаборативне, услед чега се јављају и проблеми утврђивања одговарајућег методолошког приступа. Процес планирања посматран као начин уређивања послова у планирању, односно планских задатака, се може разматрати у оквиру области управљања сложеним системима, и то области управљања процесом израде софтверских решења у оквиру које су развијене најсавременије методологије за уређење послова и одговорности у оквиру развојног процеса. Истраживање је усмерено на проверу могућности прилагођавања методологије Unified Process­a, као најуспешније методологије у области управљања процесом израде софтверских решења, потребама савременог урбанистичког планирања у смислу развоја хипотетичког модела урбанистичког планирања, такозваног планског развојног процеса, који би објединио вредности рационалне и савремене планске парадигме.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци