Интеграција SAP PaPM модула са различитим изворима података

  • Александра Марковић msg global solutions SEE
  • Огњен Пантелић Факултет организационих Наука, Универзитет у Београду
  • Ана Пајић Симовић Факултет организационих Наука, Универзитет у Београду
Кључне речи: извори података, SAP, PaPM, Excel, SAP Business Warehouse, SAP Analytics Cloud

Сажетак

Предмет истраживања рада је анализа и преглед различитих могућности интеграције SAP Profitability and Performance Management (у даљем тексту PaPM) модула са неколико извора података. Објашњена је сврха употребе истих, њихове функционалности и погодности које њихово коришћење доноси. Кроз практичне примере представљене су и анализиране њихове особине, омогућавајући корисницима да увиде разлике и одлуче се за примену адекватног извора при обављању сопствених пословних делатности. Истраживање је спроведено и за cloud  и за on-premise верзију PaPM система. Проблем истраживања укључује употребу разноврсних извора података у оквиру SAP PaPM решења, анализу њиховог коришћења у различитим пословним сценаријима, као и анализу њихових предности и недостатака, укључујући и могућа ограничења када су поједини системи у питању. Циљ је да се корисник упозна са особинама сваког од њих, као и са њиховим различитим форматима, а затим да, располажући са довољно знања, одабере оптимални извор података задовољавајући све захтеве и потребе пројекта.

Објављено
2024-02-22
Секција
Информациони системи