Разматрање концепта безбједности и сигурности у ИТ контексту

  • Драган Кораћ Природно-математички факултет, Универзитета у Бањој Луци
  • Димитрије Чвокић Природно-математички факултет, Универзитета у Бањој Луци
  • Дејан Симић Факултет организационих Наука, Универзитет у Београду
Кључне речи: безбједност, сигурност, заштита, информација

Сажетак

Ова студија разматра концепте безбједности и сигурности у контексту информационих технологија (ИТ). Циљ је да се на бази релевантних чињеница истражи овај феномен као би се ублажили и смањили проблеми који воде ка његовим конфузијама и неразумијевању. За реализацију тог циља, ова студија нема фаворизованог концепта и бави се проблемима који настају на етимолошком, семантичком и преводилачком нивоу. Резултати студије једнозначно и недвосмислено указују да се ради о два различита концепта, а не синонимима. Такође, овај рад идентификује потенцијална мјеста конфронтације између ова два концепта, те указује на огроман прилив енглеских ИТ појмова у којима ови концепти чине базичну основу. Са друге стране, називи тих термина су вишеструки у нашем окружењу и као такви доприносе додатној конфузији и неразумијевању. Осим наведеног, овај рад указује да се проблем неразумијевања ових концепта се прожима и у свим другим подручјима изван ИТ. На крају, овај рад указује да не постоји систематски ријечник ИТ појмова и даје правце будућих истраживања са посебним нагласком на дефинисању јасних граница између ова два концепта.

Објављено
2024-02-22
Секција
Информационе технологије