Мерења перформанси дигиталног маркетинга пре и током пандемије COVID-19

  • Тијана Југовић Факултет организационих Наука, Универзитет у Београду
  • Велимир Штављанин Факултет организационих Наука, Универзитет у Београду
  • Никола Глуховић Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале
  • Милица Костић-Станковић Факултет организационих Наука, Универзитет у Београду
Кључне речи: дигитални маркетинг, дигиталне метрике, мерење перформанси, хотелска индустрија, COVID-19, Босна и Херцеговина

Сажетак

У доба пандемије ЦОВИД-19 менаџери хотела активирају подручје маркетинга  и дигиталних медиј, као примарног инструмента комуникације са циљним групама и широм јавности. С обзиром на чињеницу да додатна активација дигиталних медија утиче на повећање нивоа инвестиција, менаџери хотела су заинтересовани за евалуацију резултата дигиталног маркетинга посебно у доба пандемијске криза кад је ефикасност управљана и рационализација трошкова императив. У оквиру овог рада идентификоване су дигиталне метрике које користе менаџери хотела пре и за време трајања пандемије ЦОВИД-19. Резултати истраживања указују на промену у нивоима мерења дигиталних индикатора пре и за време пандемије ЦОВИД-19. У оквиру рада такође приказани су промене у ставовима менаџера о корисности дигиталних метрика у процесу руковођења хотелима пре и за време пандемије ЦОВИД-19. Истраживање је спроведено у хотелима зимских туристичких центара у Босни и Херцеговини и може послужити као добар основ за развој система за мерење дигиталних метрика у хотелима зимских туристичких дестинација у региону.  Кључне речи: дигитални маркетинг, дигиталне метрике, мерење перформанси, хотелска индустрија, ЦОВИД-19, Босна и Херцеговина

Објављено
2024-02-22
Секција
Дигитални маркетинг и мултимедије