Мајкрософт Динамикс 365 за Финансије и Операције, Радни оквир за управљање подацима и Ексел додатак

  • Лука Перић Мастер студент ФОН-а
Кључне речи: Структурни упитни језик, Ексел, Мајкрософт Динамикс 365 за Финансије и Операције, Радни оквир за управљање подацима, Ексел додатак, Ентитет података, Миграција података, Извоз, Увоз

Сажетак

Директно уношење велике количине података у SQL бази података осим тога што је небезбедно, може представљати проблем чак и корисницима са изразито великом рачунарском писменошћу. Како би тај задатак био олакшан, како са погледа тежине, тако и са погледа перформанси, и како би била пружена прилика да већи број људи може да уноси податке у SQL бази података неопходно је омогућити да се то уради на лакши и бржи начин као што је то уз помоћ Excel-a. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations пружа управо то, обезбеђује корисницима извоз (export) података из SQL базе података у табеле у Еxcel-у. Затим, омогућава корисницима да виде, додају, измене или обришу жељене вредности, као и  увоз (import) тих промењених података назад у табеле у SQL бази података. Овај рад садржи истраживачки део, који представља упознавање читаоца са постојећим радним оквирима који то омогућавају као што су Data Management Framework (DMF) и  Excel add-in који се користе у Microsoft Dynamics 365 софтверу за планирање ресурса предузећа. Циљ овог рада је упознати читаоца са горе поменутим сервисима и омогућити читаоцима да коришћењем Microsoft Dynamics 365 Management Framework-а и Excel add-in-а управљају подацима који се налазе у табелама SQL базе података на брз, безбедан и једноставан начин. Тај начин представља извоз података у Excel табеле, њихова измена на нивоу Еxcel-а, као увоз тих података назад у SQL базу података.

Објављено
2022-12-31
Bрој часописа
Секција
Информациони системи