PRIMENA KLJUČNIH INDIKATORA PERFORMANSI U UPRAVLJANJU BEZBEDNOŠĆU PODATAKA

  • Jelena Samardžija
  • Danica Lečić-Cvetković
  • Teodora Rajković Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: KPI, merenje, Internet, bezbednost podataka, poboljšanje.

Сажетак

Primena ključnih indikatora performansi (KPI) definisanih za merenje nivoa bezbednosti podataka na Internetu na konkretnom primeru preduzeća koje se bavi pružanjem usluga merenja nivoa bezbednosti podataka na Internetu je prikazana u ovom radu. Ključne delatnosti koje se posmatraju iz ovog domena se odnose na pružanje usluga odgovora na incidente, operativne sajber-bezbednosti i konsultantske usluge. Na osnovu izmerenih vrednosti definisanih KPI, preduzeća mogu u svakom trenutku da ocene nivo bezbednosti podataka u svom sistemu, ali i da definišu unapređenja i poboljšanja uslova za postizanje visokog niva bezbednosti podataka. Definisani KPI su primenjeni nad podacima odabranog preduzeća i dobijeni su rezultati koji se razlikuju od željenih vrednosti posmatranih KPI. Na osnovu toga se može zaključiti da posmatrano preduzeće treba da poboljša kvalitet usluga koje pruža. Neki od načina jesu angažovanje dodatnih kadrova za rešavanje tekućih problema, kao i uvođenje dodatnih aplikacija ili softvera, koji bi ubrzali proces otklanjanja novonastalih problema.

Објављено
2022-12-31
Bрој часописа
Секција
Информациони системи