Uticaj modela toka procesa akvizicije otiska prsta na kvalitet biometrijskog uzorka

  • Marija Bogićević Sretenović
Кључне речи: biometrijski sistemi, otisak prsta, identitet

Сажетак

Biometrijske tehnologije nalaze veliku primenu u utvrđivanju identiteta osobe u današnje vreme. Proces akvizicije
je početni i ključni proces kojim se utiče na performanse biometrijskog sistema. Ovaj rad prezentuje ulogu digitalnog asistenta
u procesu akvizicije otiska prsta. Prikazano je programsko rešenje implementirano za potrebe eksperimenata, kao i empirijska
potvrda računarom vođenog procesa akvizicije. Prikazan je predlog modela toka procesa kojim se utiče na kvalitet biometrijskog
uzorka, kao i arhitektura tog rešenja.
Објављено
2022-02-08
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије