Будућност и изазови БДД-а

  • Милутин Цветковић ФОН, информациони системи
  • Слађан Бабарогић
Кључне речи: behavior-driven, test-driven, agilni razvoj softvera, izvršna specifikacija, živa dokumentacija, BDD, TDD

Сажетак

Behavior-Driven Development (BDD) predstavlja agilni proces softverskog razvoja. Hronološki i evolutivno dolazi kao nastavka Test-Driven razvoja i, kao takav, unosi određene inovacije koje za cilj imaju bolju komunikaciju i razumevanje samog projekta od početka, ali i veći broj sagovornika koji ne obuhvata samo tehnička lica odnosno IT predstavnike. Iako postoje dobre prakse, poredeći ga sa drugim procesima razvoja ali i shvatajući neke njegove nedostatke, BDD nastavlja da se menja i prilagođava. Tema ovog rada je, pored kreiranja detaljnog opisa i suštine kao i poređenja sa drugim uticajnim tehnikama i procesima savremenog softverskog inženjeringa, da ukaže i na potencijalne smernice daljeg usavršavanja. Suština jeste u pravljenju i isporučivanju boljih softverskih rešena takvih da donose pravu vrednost svojim korisnicima - naručiocima i krajnjim klijentima, ali i organizaciji koja ih implementira. Pravljenje pravog softvera na pravi način je bazirano na komunikaciji i razumevanju glavnih razloga traženja rešenja. BDD unosi metodologiju, struktuiranost i formalizam, ali i automatizaciju u procesu komunikacije i implementacije.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Докторске студије на Факултету организационих наука, студијски програм Информациони системи и квантитативни менаџмент, изборно подручје Информациони системи.

Објављено
2022-02-08
Bрој часописа
Секција
Информациони системи