IOT SISTEM ZA PRAĆENJE PARAMETARA VODE U JEZERU -- DEO 1: TEHNIČKO REŠENJE

  • Filip Vasić Академија струковних студија Шумадија, Одсек Аранђеловац
Кључне речи: Kvalitet vode, IoT, Gateway, Industry 4.0, NodeMCU, Raspberry Pi, MQTT, RestAPI

Сажетак

Ubrzanim razvojem čovečanstva, potrebe za prirodnim resursima ubrzano rastu. Neadekvatna upotreba prirodnih resursa, zajedno sa globalnim industrijskim trendovima, dovodi do toga da je sve manje dostupnih izvora čiste vode koju je moguće koristiti za piće. Tako je stvorena potreba da se vode i sektor za upravljanje vodama digitalizuje. Razvojem IT industrije i IoT koncepta je za pomenutu potrebu stvorena i velika mogućnost. U radu predstavljamo model sistema koji rešava problem praćenja parametara kvaliteta vode u jezerima, i date informacije prosleđuje serveru. Predstavljeni sistem se može primeniti i na drugim izvorima vode. Predstavljeni sistem se bazira na IoT konceptu, i sastoji se od tri celine. Jedna komponenta je izrađena na platformi NodeMCU, druga komponenta je implementirana na RPi platformi, a serverski deo sistema je odrađen u Django framework-u. U radu je opisan sistem i predstavljeno je jedno od mogućih rešenja, nakon čega je opisana primena pomenutog sistema, kao i prednosti koje se dobijaju primenom sistema. U zaključku rada su predstavljeni dalji koraci u razvoju opisanog sistema. Kroz rad su ispunjeni ciljevi rada i postignut je željeni doprinos rada.

Објављено
2022-02-08
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије