Компаративна анализа развоја једностраничних апликација коришћењем Redux патерна и конвенционалном методом развоја

  • Bojana Gosic P3 Group
  • Sasa Lazarevic Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: управљање стањем, Redux, jедностраничне апликације, компаративна анализа

Сажетак

Појавом великог броја оквира који се заснивају на једној страни, по први пут се упознајемо са појмом компонената, њиховог стања које је потребно пратити, и синхронизације са осталим компонентама. Рад се бави изучавањем стратегије управљањем стањем у једностраничним апликацијама, конкретно, коришћењем Redux патерна. У самом раду, креиране су две једностраничне апликације (коришћењем оквира Angular 8), где једна од њих не користи патерн за управљање стањем, док је друга добијена на основу прве апликације, са истим софтверским захтевима, али коришћењем Redux патерна. Обе апликације ће користити исти сервер, API израђен коришћењем .NET Core оквира. У раду ће се детаљно размотрити разлике у комуникацији између компонената, употребом једног и другог приступа, и колико је надградња и одржавање апликације олакшано када се користи нека од стратегија за управљање стањем. На основу пажљиво одабраних софтверских метрике, упоредићемо апликације и дати препоруке када је боље користити патерн при изради апликације, односно када је конвенционална метода развоја примеренија за коришћење.

Објављено
2021-07-01
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије