ИКТ (информационо-комуникационе технологије) и ћирилица

  • Драгољуб Пилиповић
  • Željko Gavrić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: ИКТ, ћирилица, кодна страница, UTF, смс поруке

Сажетак

Овај рад ће почети од настанка ћириличног писма, те ће се одмах прећи на данашње стање. Онда ће се описати који су то електронски уређаји који (не)могу користити споменуто писмо и у ком облику и под којим условима. Услови су дефинисани разним не-хардверским концептима: софтвер, базе података, веб странице, кодовање итд. Посебна пажње ће се посветити кратким порукама на мобилним телефонима.

Објављено
2021-01-01
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије