ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМСКИХ ПИТАЊА ИoТ СИСТЕМА НА ОСНОВУ ИСО/ИЕЦ РЕФЕРЕНТНЕ АРХИТЕКТУРЕ

  • Vanja Mišković Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet Bijeljina
  • Željko Gavrić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: ИоТ системи, ИСО/ИЕЦ референтна архитектура, ИоТ карактеристике и недостаци

Сажетак

ИоТ је револуционарна промјена у подручју интернета и информационих технологија уопште. Многобројне су примјене ИоТ платформи и допринос који оне имају на живот, рад и окружење сваког човјека. У оквиру високо хетерогених ИоТ технологија стандардизација представлја основу за далји развој. У овом раду описана је ИСО/ИЕЦ референтна архитектура и најзначајније карактеристике ИоТ система. У закључку рада идентификовани су и појашњени проблеми као полазне тачке за нове истраживачке радове.

Објављено
2020-06-30
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије