ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ПОВЕЗАНИХ ПОДАТАКА КРОЗ РАЗВОЈ ДАТАСЕТА ВОЗИЛА У ПОКРЕТУ

  • Мирко Спасић Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
Кључне речи: повезани подаци, геопросторни подаци, саобраћајни подаци, ГеоСПАРQЛ стандард, животни циклус повезаних података, РДФ, СПАРQЛ, ГИС

Сажетак

Последњих година, принципи повезаних података знатно доприносе остваривању визије Семантичког веба. Јавно доступни подаци, усклађени са овим принципима, дају огроман потенцијал развоју апликација различитих намена, јер као такви, уклањају баријере наметнуте ограниченим приступом подацима, као и различитим и нестандардним форматима. Једном објављени, повезани подаци отпочињу свој животни циклус, који обухвата њихову константну трансформацију, у смислу повезивања и спајања са другим подацима, класификације и обогаћивања, анализе квалитета, поправке и еволуције, а условљен коришћењем у различитим апликацијама. У овом раду, приказан је животни циклус геопросторног датасета возила у покрету, кроз све фазе унапређивања, укључујући трансформације које га праве компатибилним са ГеоСПАРQЛ стандардом, додају му трећу димензију, и прилагођавају различитим сценаријима коришћења. Овако унапређен датасет пружа огромне могућности за једноставну имплементацију сложених ГИС апликација које решавају суштински важне проблеме из области анализе и управљања саобраћајем, што је и демонстрирано развијеном веб апликацијом.

Објављено
2020-06-30
Bрој часописа
Секција
Информациони системи