ČETBOT – DIGITALNI ASISTENT ZASNOVAN NA WEAVER PLATFORMI

  • Раде Матић Академија пословних струковних студија Београд
  • Miloš Kabiljo Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd
  • Milen Janjić SAGA New Frontier Group, Beograd
  • Miodrag Živković Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum
  • Milan Čabarkapa Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: četbot, četbot arhitektura, platforma za slanje poruka

Сажетак

Zadovoljstvo krajnjih korisnika direktno je srazmerno kvalitetu izvršenih usluga. Istraživanja pokazuju da su krajnji korisnici u velikoj meri svoj fokus usmerili sa društvenih mreža ka platformama (aplikacijama) za razmenu tekstualnih poruka (Viber, FB messenger itd). Veštačka inteligencija, zajedno sa pojmom digitalne transformacije, predstavlja veliki korak u modernizaciji poslovanja svake industrije. Sada sa velikom sigurnošću možemo reći da se teži ka korisničkim interfejsima zasnovanim na obradi prirodnih jezika. U korak sa svetskim trendovima, a u cilju razvoja rešenja koje donosi inovativnost i konkurentnost, na tržište je uveden četbot odnosno softver koji oponaša ljudsku komunikaciju radi olakšavanja svakodnevnih poslova. Ćaskanje se preselilo iz prostora za konverzaciju u prostor aplikacija gde četbot pomaže u izvršenju velikog broja različitih zadataka. U ovom radu su date osnove četbota i referentna arhitektura koja podržava različite kanale za interakcije korisnika sa kompanijama. Ukratko je dat opis komunikacione platforme Weaver koja objedinjuje sve kanale komunikacije na koje se četbot može integrisati, a zatim i jedan primer njene implementacije.

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Oblast  interesovanja: Razvoj informacionih sistema, analiza i modelovanje poslovnih procesa, baze podataka, poslovna inteligencija.

##submission.authorWithAffiliation##

Oblast  interesovanja: Softversko inženjerstvo, četbot arhitekture, baze podataka

##submission.authorWithAffiliation##

Oblast interesovanja: Softversko inženjerstvo, četbot platforme, mašinsko učenje

##submission.authorWithAffiliation##

Oblast interesovanja: Softversko inženjerstvo, razvoj mobilnih aplikacija, testiranje softvera i obezbeđenje kvaliteta, objektno orijentisano programiranje

##submission.authorWithAffiliation##

Oblast  interesovanja: Modelovanje i dizajn softvera i razvoj komunikacionih sistema

Објављено
2020-01-20
Bрој часописа
Секција
Информациони системи