KORIŠTENJE ON-LINE BAZA PODATAKA KROZ JAVA DESKTOP APLIKACIJE

  • Edita Zec Slobomir P Univerzitet, Doboj
  • Željko Gavrić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Baza podataka, sistem za upravljanje bazom podataka, Java, objektno-orijentisano programiranje

Сажетак

Napredak informaciono-komunikacijskih tehnologija ima za posljedicu da se sve više koriste napredni računari koji imaju napredne računarske i komunikacijske sposobnosti. Sistemi baza podataka nalaze se svuda, a oni ne samo da čuvaju podatke, već također obezbjeđuju sredstva za pristup, ažuriranje, rukovanje i analizu podataka. U ovom radu su predstavljeni sistemi baza podataka, sistemi za upravljanje bazama podataka, osnovni pojmovi vezani za Java objektno-orijentisano programiranje, te razvoj Java aplikacija, isključivo onih koje koriste on-line baze podataka.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци