РАЗВОЈ АРКАДНЕ 2Д ИГРИЦЕ КОРИШЋЕЊЕМ ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА ЛУА - АРХИТЕКТУРА, АЛАТИ И РЕШЕЊЕ

  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Biljana Vulićević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: скриптни језик, Lua, аркадна игра, Corona SDK

Сажетак

Lua је скриптни језик који постаје све популарнији у индустрији видео игара. Поред мале величине и добрих перформанси, главна предност је компатибилност са другим језицима. Већина игара има game engine у С++ који се бави графиком и физиком, а сама игра је креирана изнад тог game engine-a у Луи. Међу корисницима мобилних телефона, најпопуларнији жанр игара су аркадне игре. Овај жанр у први план ставља саму радњу игре, нудећи играчу кратке нивое који постају све изазовнији и тежи како игра напредује. У раду је приказан процес развоја аркадне игре, од дизајна до имплементације у развојном оквиру Corona SDK. Разматрају се и предности и мане коришћења скриптног језика Lua.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци