ANALIZA KONKURENCIJE ZDRAVSTVENIH INFORMACIONIH SISTEMA PRIMENOM SOFTVERA ZA VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE

  • Zorana Kostić Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
  • Žarko Rađenović Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Кључне речи: konkurencija, informacioni sistemi, IT proizvod, zdravstvo, tržišno učešće, rangiranje

Сажетак

Digitalno doba unosi značajnu promenu u poimanju konkurencije, jer je monopolska pozicija u internet svetu pravilo, a ne izuzetak. Posmatrana kao proces nadmetanja učesnika u tržišnoj utakmici, konkurencija podstiče ekonomsku efikasnost. Konkurentski pritisak u digitalnom okruženju omogućuje da IT proizvodi budu kvalitetniji i funkcionalniji uz što manje troškove. Jedan od osnovnih ciljeva u radu jeste izvršiti rangiranje vodećih softverskih rešenja kojа se koriste u zdravstvenim institucijama, prema određenim kriterijumima, i utvrditi kako intenziviranje konkurentskog pritiska utiče na unapređenje njihove i poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge za krajnjeg korisnika. Imajući u vidu da su u savremenim uslovima poslovanja preferencije potrošača veoma važne, postavlja se pitanje da li je najbolje ocenjeno rešenje od strane potrošača, ujedno i optimalno.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци