NOVE MOGUĆNOSTI MERENJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI REST KOMUNIKACIJI NA SAVREMENIM MOBILNIM UREĐAJIMA

  • Predrag Sibinović Visoka tehničkotehnološka škola strukovnih studija, Kruševac
  • Mladen Nikolić Visoka tehničkotehnološka škola strukovnih studija, Kruševac
Кључне речи: veb servisi, RESTful servisi , mobilni sistemi, život baterije, analitički model

Сажетак

Brz tehnološki razvoj podstiče upotrebu mobilnih uređaja za razne svrhe u životima ljudi. Velika raznovrsnost resursa mobilnih uređaja pomaže da se dođe do napretka u gotovo svim oblastima ili pak svakodnevnim životnim aktivnostima. Poseban problem za mobilne resurse namenjene krucijalnim životnim oblastima (zdravstenoj zaštiti ili vođenju tehnoloških procesa), predstavlja ograničenje autonomnosti napajanja. Sa druge strane, potreba za novim resursima dovela je do usavršavanja veb servisa. U cilju pojednostavljenja pocesa komunikacije među internet servisima REST standard se nametnuo kao pristupačno rešenje i potisnuo SOAP na polju mobilnih aplikacija. Po predviđanjima naučnika ali i poslovnih kompanija uređaji povezani sa internetom će do 2020 godine doživeti ekspanziju IoT (Internet of Things), pa se REST komunikacija već sada nameće kao rešenje koje se može smatrati dominantnim i u bliskoj budućnosti. U ovom radu je predstavljen novi niz mogućnosti merenja potrošnje električne energije pri REST komunikaciji u cilju optimizacije utroška električne energije i povećanju energetske autonomije mobilnih uređaja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци