MODEL PRUŽANJA KUĆNE NEGE PACIJENTIMA - BUURTZORG MODEL

  • Pavle Ivetić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Marina Jovanović Milenković Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: home care, nurses, Buurtzorg model, self-managed teams

Сажетак

Konstantan razvoj u zdravstvenom sistemu dovodi do sve više kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga. Svedoci smo pojave sve većeg udela starog stanovništva u ukupnoj populaciji zbog čega je potrebno obezbediti dugotrajnu negu zdravstvene i socijalne zaštite. Danas razlikujemo više modela pružanja dugotrajne nege pacijentima. Osnovni elementi sistema dugotrajne nege su filozofija sistema u smislu ko snosi odgovornost (porodica ili država), način na koji država organizuje negu (usluge, novčana davanja, kombinacija), finansiranje sistema i stepen velikodušnosti podrške države. Akcenat u radu je dat na opisu Buurtzorg modela. Cilj ovog modela je da pacijenti što pre povrate sposobnost da se brinu o sebi koliko god je to moguće samostalno, bez pomoći medicinskih sestara. Ovaj pristup gde je dobrobit pacijenata i njihov brz oporavak stavljen kao prioritet organizacije, a ne profit i ušteda, potpuno je preokrenuo situaciju u oblasti pružanje kućne nege u svetu. Pored inovativnog organizovanja, Buurtzorg je privukao pažnju javnosti i istraživača fantastičnim rezultatima koje su ostvarili za kratko vreme. U oblasti, koja tradicionalno nije inventivna i turbulentna, uspeli su nekoliko godina za redom da ostvare najveći rast u zemlji, da dobiju nekoliko nagrada za najboljeg poslodavca, da dobijaju najbolje ocene od strane korisnika i da budu tema velikog broja naučnih radova, kao i par knjiga.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци