ULOGA DIGITALNE FORENZIKE U DETEKCIJI COPY-MOVE NAPADA NA SLIKU

  • Ranko Petrović Vlatacom institut visokih tehnologija, Beograd
Кључне речи: digitalna slika, copy-move manipulacija, digitalna forenzika

Сажетак

Otkrivanje i dokazivanje zloupotreba informacione tehnologije postalo je jedno od krucijalnih pitanja današnjice, kako zbog posledica koje izaziva društvenoj zajednici, tako i zbog činjenice da su tradicionalne forenzičke metode i alati postali primitivni i neefikasni za upotrebu u informacionom ambijentu. Iako u opštem slučaju manipulacija nad slikom možda i nije ekskluzivni fenomen u svetu nauke, kritičari su izrazili zabrinutost jer nikada nije bilo tako lako omogućeno menjanje sadržaja i značenja slika, i to često do takvog savršenstva da je nemoguće vizuelno razlikovati falsifikat od autentičnih fotografija. Rad se bavi aktuelnim problemom copy-move manipulacije nad digitalnom slikom koja omogućava prikrivanje nekih značajnih i korisnih informacija u slici. Cilj rada je da se na osnovu pregleda i poređenja postojećih algoritama detekcije copy-move napada na sliku, koji se međusobno razlikuju po efikasnosti, složenosti i otpornosti na različite postobradne operacije, predloži najefikasnije ili potpuno novo rešenje koje je moguće softverski implementirati.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци