LOCATA – TEHNOLOGIJA VISOKOPRECIZNOG POZICIONIRANJA

  • Nenad Antonić Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
  • Miro Govedarica Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Кључне речи: Locata, TimeLoc, LocataLite, LocataNet

Сажетак

Locata tehnologiju moguće je definisati kao inovativnu tehnologiju pozicioniranja, terestički orijentisanu, razvijenu sa ciljem poboljšanja, odnosno podrške GNSS sistemu u specifičnim okruženjima u kojima su GNSS signali degradirani, iz ma kog razloga. Kroz koncept zamaljskih LocataLite primopredajnika, lokalno područje definisano od strane korisnika, pokriveno je stabilnim i kontrolisanim Locata signalima, strukturno sličnih GPS signalima, na bazi kojih je moguće pozicioniranje Locata rovera. Terestički generatori Locata signala sinhronizovani su putem bežične tehnologije, TimeLoc, koja ujedno predstavlja i najveće tehničko dostignuće Locata sistema. Locata signali odašilju se na slobodnom za korišćenje ISM frekvencijskom opsegu (2.4 GHz), čime se eliminiše mogućnost interferencije sa GNSS signalima. Sa druge strane, Locata signali su višestruko snažniji, što omogućava pozicioniranje kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. U okviru rada dat je kratak pregled razvoja Locata tehnologije, njenih osnovnih komponenti kao i mogućnosti sa stanovišta primene.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци