ТЕХНОЛОГИЈЕ ВОДЕНОГ ЖИГА

  • Željko Gavrić Slobomir P Univerzitet, Doboj-Bijeljina
  • Vanja Mišković Slobomir P Univerzitet, Doboj-Bijeljina
  • Dušan Starčević Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd
Кључне речи: Мултимедији, мутимедијалнекомуникације, водени жиг

Сажетак

Обзиром на развој и количину мултимедијалних датотека на интернету јавила се потреба да се ови подаци на неки начин заштите. Једна од метода заштите је управо додавање воденог жига на мултимедијалне податке. Овај рад описује врсте водених жигова, начин њихове имплементације као и потенцијалне пријетње које могу оштетити водени жиг. У раду је приказано неколико практичних пријемјера уметања воденог жига у фреквенцијском домену. Примјери су рађени у програмском пакету Матлаб.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци