SINGLE-PAGE APPLICATIONS: TREND ILI BUDUĆNOST

  • Slavimir Vesić JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“
  • Miroslav Minović Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Single-Page Applications, usability, Ajax, Bogate Internet Aplikacije, Interakcija čovek-računar

Сажетак

Nekoliko godina unazad na Web stranicama dizajnera i ljudi koji se bave razvojem aplikacija na Webu možemo uočiti trend upotrebe naizgled nove vrste Web aplikacija. Taj trend se produžava i nastavlja na stručne konferencije, predavanja i korisničke grupe u Srbiji, gde se govori o Web aplikacijama, Single-Page Applications koje se u odnosu na svoju interaktivnosti veoma slične desktop aplikacijama. Single-Page Applications su Web aplikacije koje se mogu posmatrati kao napredak u bogatim internet aplikacijama zasnovanih na Ajax tehnologiji. Iako Ajax tehnologija nije nova tehnologija, veoma mali broj istraživanja i naučnih radova se bavi njenim uticajem na usability aspekte Web aplikacija. Usability aspekti Web aplikacija se često previđaju od strane programera i ljudi koji razvijaju Web, jer su oni više fokusirani na to šta novom tehnologijom može da se uradi. Zbog toga, često se dešava da određene Web aplikacije, iako su funkcionalno odlične, jednostavno se ne koriste, jer korisnici odlaze sa Web stranice. U osnovi opisanog problema su lakoća učenja, efikasnost, memorisanje, greške i zadovoljstvo kao usability komponente konkretne Web aplikacije. Osnova ideja ovog rada je da pokuša da sagleda usability aspekte Single-Page aplikacija, izanalizira ih i da predloži određene principe koji se mogu korisiti kao primer najbolje prakse.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци