VISOKA DOSTUPNOST INFORMACIONOG SISTEMA

  • Nikola Dukić Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Кључне речи: visoka dostupnost, baze podataka, informacioni sistem

Сажетак

Spajanje poslovanja sa Internetom u velikoj meri je promenio način funkcionisanja firmi. To je izazvalo nova očekivanja od strane poslovnih procesa: bolja povezanost, više fleksibilnosti i, najvažnije, veća raspoloživost podataka. Osnovni zahtevi nad bazom podataka su sigurnost podataka i obezbeđivanje visoke dostupnosti u slučaju greške. Da bi se obezbedila visoka dostupnost podataka neophodno je obezbediti visoku dostupnost celog sistema. Sistem visoke dostupnosti predstavlja informacioni sistem gde su informacije gotovo uvek spremne i dostupne na korišćenje. U radu su prikazane tehnologije za postizanje sistema visoke dostupnosti informacionog sistema, Oracle i SQL Server baza kao jedne od najkorišćenijih baza danas. U sklopu ovog rada, prikazani su primeri neplaniranih otkaza i automatizacija procesa prebacivanja rola baza.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци