MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PAMETNIH TELEFONA ZA NADGLEDANJE ZDRAVSTVENOG STANJA VOJNIKA

  • Mladen Trikoš Univerzitet odbrane u Beogradu – Vojna akademija
Кључне речи: pametni telefoni, nosivi senzori, zdravstveno stanje vojnika

Сажетак

Nedavni tehnološki napredak u razvoju senzora, bežičnih mreža, mobilnog računarstva i cloud computing-a nagoveštava da može doći do fundametalnih promena u načinu pružanja zdravstvenih usluga. Razvoj i širenje mobilnih senzora (nosivih senzora) omogućava pomeranje pružanja zdravstvenih usluga sa centralizovanih bolnica i medicinskih centara na same korisnike tih usluga. Kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja vojnika putem mobilnih senzora ima potencijala da spreči bolesti - ranim otkrivanjem, da pomogne u rehabilitaciji vojnika i da pruži adekvatan tretman samim vojnim licima. Ovaj rad predstavlja prikaz moguće primene mobilnih telefona i senzora u cilju praćenja zdravstvenog stanja vojnika.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци