PRIMENA AGILNIH METODOLOGIJA RAZVOJA NA SPREDŠIT APLIKACIJE

  • Tamara Valok Radulović Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Spredšit aplikacije, agilne metodologije, ekstremno programiranje, skram

Сажетак

U ovom radu analizirana su dosadašnja istraživanja na temu metodologija razvoja spredšit aplikacija. Ova istraživanja ukazuju na to da još uvek ne postoji metodologija razvoja specijalno kreirana za ovaj tip aplikacija, što može biti jedan od uzroka uočenih ponavljanja sličnih grešaka u njihovim implementacijama. Kako bi se prevazišli pomenuti problemi, neki autori kao ideju predlažu primenu postojećih metodologija razvoja informacionih sistema na spredšit aplikacije. Nasuprot njima, u ovom radu predložena je ideja o primeni trenutno najpopularnijih netradicionalnih agilnih metodologija razvoja softvera, Ekstremno programiranje i Skram, na spredšit aplikacije. U radu je dat prikaz ovih metodologija, kako bi se uočila njihova primenljivost na spredšit aplikacije.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци