ISTRAŽIVANJE FAKTORA POVERENJA ONLAJN KUPACA

  • Marija Jović Fakultet organizacionih nauka
  • Vinka Filipović Fakultet organizacionih nauka
  • Velimir Štavljanin Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Poverenje, faktori, onlajn okruženje, onlajn kupci, onlajn kupovina

Сажетак

Cilj ovoga rada je identifikacija faktora koji utiču na poverenje u onlajn kupovinu. Ovi faktori trebalo bi da pomognu u razumevanju koncepta poverenja onlajn kupaca. Da bi se ovo postiglo, izvršen je pregled empirijskih studija o poverenju u onlajn okruženju. Opsežnim istraživanjem literature, identifikovano je 122 izvora, koja se bave ovom temom. U 60 radova pronađeno je ukupno 55 faktora, za koje autori tvrde da imaju uticaj na onlajn poverenje. Faktori su predstavljeni na sistematizovan i smislen način, čineći osnovu za aktivnosti kompanija koje žele da unaprede poverenje onlajn kupaca. Predstavljeni su i rezultati statističke analize, kojom je redukovan broj faktora, čineći ih pogodnijim za dalju primenu u praksi.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци