STRATEGIJA RAZVOJA I PORTFOLIO E-SERVISA U POŠTI

  • Dragana Šarac Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Momčilo Kujačić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Bojan Jovanović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Кључне речи: E-servisi, portfolio, pošta, strategija

Сажетак

Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) su drastično promenile društvenu i poslovnu komunikaciju. ICT su dovele i do pada tradicionalnih pismonosnih usluga. Diverzifikacija u pružanju poštanskih usluga je neophodna. Mnogi poštanski operatori u svetu, značajan deo svojih aktivnosti usmerili su na pružanje e-usluga svojim korisnicima. Strategija razvoja e-servisa u pošti značajna je, jer ima za cilj usmereno delovanje ka ostvarivanju i razvoju e-društva. Ovaj rad ima za cilj da prikaže trendove u razvoju e-servisa u poštanskom sektoru, predstavi moguće pravce za uključivanje Pošte Srbije u digitalnu poštansku mrežu i identifikuje strateški važne e-servise u poštanskom poslovanju.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци