PRIMENA SOFTVERSKOG PAKETA TESTPOINT U DIJAGNOSTICI STANJA ASINHRONIH MOTORA METODOM SPEKTRALNE ANALIZE OSOVINSKOG NAPONA

  • Božo Ilić Tehnički školski centar Zvornik
  • Živoslav Adamović Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin
  • Branko Savić Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Кључне речи: asinhroni motori, dijagnostika stanja, osovinski napon, programski paket TestPoint, spektralna analiza

Сажетак

Cilj ovog rada jeste da pokaže da se primenom metode spektralne analize osovinskog napona, zasnovane na korišćenju programskog paketa TestPoint, mogu dobiti zadovoljavajući rezultati u dijagnostici stanja kaveza rotora asinhronih motora, kao i da se primenom ove metode mogu utvrditi uzroci pojave struja, koje mogu izazvati oštećenja ležajeva motora kroz koje protiču. U radu su takođe navedena ograničenja i prednosti koje ima ova dijagnostička metoda.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци