PROJEKTOVANJE FAZI RELACIONIH MODELA BAZA PODATAKA

  • Miljan Vučetić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Fazirelacija, fazifunkcional nezavisnosti, q-fazinormalneforme, projektovanje, dekompozicija, teorija normalizacije

Сажетак

Fazi relacioni modeli baza podataka omogućavaju manipulisanje nepreciznim i neodređenim informacijama. Klasičnirelacioni modeli imaju restrikciju i ograničenje jer integrišu precizne i tačne informacije, dok je većina informacija u realnom svetu "fuzzy". Za logičko projektovanje ovih modela koristi se postupak normalizacije tabela ili E-R modeli. U ovom radu prikazan je teorijski pristupkoji se koristi u logičkom modelovanju fazirelacija zasnovan na q-fazinormalnim formama. Veoma važnu ulogu u definisanju q-fazinormalnih formi imaju fazifunkcionalne zavisnosti. Ovaj radniokvir predstavlja prošienje teorije normalizacije odnosno grupisanja atributa u posebne relacije koji koristimo u klasičnim relacionom bazama podataka. Na kraju predstavljamo i dekompoziciju fazirealacije u q-trećufazinormalnu formu (q-F3NF) uzočuvanje postojećih zavisnosti.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци