ULOGA IKT PODRŠKE: INTEGRACIJA AKTIVNOSTI PRODAJE, MARKETINGA I ODNOSA S JAVNOŠĆU

  • Vesna Damnjanović Fakultet organizacionih nauka
  • Vinka Filipović Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: prodaja, marketing i odnosi s javnošću, IKT podrška, dodatna vrednost za kupca

Сажетак

Dodatna vrednost za kupca ima sve veći značaj kada je u pitanju opredeljivanje kupca za kupovinu proizvoda ili usluge. U radu je izvršeno kvantitativno istraživanje kao i analiza koji faktori po mišljenju menadžera različitih odeljenja predstavljaju dodatnu vrednost za kupca, na koji način se komunikacija obavlja interno i eksterno i koliko informaciona podrška može pomoći prilikom kreiranja dugoročne strategije sa kupcima. Rad predstavlja i praktične implikacije koje mogu pomoći menadžerima koji su zaposleni u marketingu, prodaji, odnosima sa javnošću i IT odeljenju da bolje sarađuju.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци