RAZVOJ DIJAGNOSTIČKOG SISTEMA ZA PUTNE PRELAZE SA RAČUNARSKIM UPRAVLJAČKIM SISTEMIMA

  • Tatjana Lutovac Elektrotehnički fakultet, Beograd
  • Dejan Lutovac Siemens d.o.o. Beograd
Кључне речи: železnički putni prelazi, računarski sistemi upravljanja u realnom vremenu, aplikativni softver, standardizacija, dijagnostika, održavanje

Сажетак

U radu je opisano rešenje dijagnostičkog sistema za registrovanje, očitavanje i analizu redovnih događaja, smetnji i kvarova za železničke putne prelaze sa računarskim upravljačkim sistemima. Na osnovu uočenih osnovnih nedostataka postojećih dijagnostičkih sistema i registratora događaja dat je predlog za otklanjanje jednog broja nedostataka. Time je omogućen efikasaniji sistem održavanja i registrovanja događaja. Predložena je standardizacija redovnih događaja, smetnji i kvarova u skladu sa savremenim zahtevima različitih železničkih uprava i načina memorisanja dijagnostičkih podataka. Razvijen je softver za lokalno i daljinsko očitavanje i obradu podataka pomoću računara.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци