ČESTIČNI SISTEMI U KOMPJUTERSKOJ ANIMACIJI I NJIHOVA PRIMENA

  • Marko Lazić Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Ana Perišić Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Miloš Beočanin Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Кључне речи: čestični sistemi, fuzzy pojave, kompjuterska animacija

Сажетак

Čestični sistemi su jedan od osnovnih alata kojima se prikazuju određene fuzzy pojave u kompjuterskoj grafici. U radu su prestavljeni istorija čestičnih sistema, njihove osobine, elementi i praktična primena. Zatim su analizirani diplomskimaster radovi iz oblasti računarske grafike na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u kojima su korišćeni ovi sistemi. Analizirani su prema 4 elementa koji su važni za vizualizaciju čestičnih sistema. U odnosu na emitera, fizičke sile koje deluju na sistem, vreme trajanja čestica i vizuelni prikaz. Dobijeni rezultati pokazuju da je moguće dostići visok nivo realističnosti kompjuterske animacije upotrebom ovih sistema. S obzirom na njihovu popularnost u svetu, poznavanje čestičnih sistema u toku visokog obrazovanja vezanog za kompjutersku vizuelizaciju je poželjno, veoma korisno i neophodno.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци