DETEKCIJA STRESA U POLJU KORIŠĆENJEM DALJINSKOG UZORKOVANJA U POLJOPRIVREDI

  • Никола Цветковић Fakultet organizacionih nauka
  • Милан Доброта Agremo d.o.o.
  • Александар Ђоковић Fakultet organizacionih nauka
  • Небојша Драговић Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Кључне речи: poljoprivreda, daljinsko uzorkovanje, detekcija stresa, vegetativni indeksi, precizna poljoprivreda

Сажетак

Jedan od globalnih izazova sa kojima se današnji svet susreće, predstavlja pitanje kako proizvesti dovoljnu koli- činu hrane za populaciju koja raste iz godine iz godinu. S obzirom na ograničenost obradivog zemljišta, rešenje predstavlja unapređenje samog procesa proizvodnje i gajenja biljaka. Ekspanzija “precizne poljoprivrede” čiji osnovni element čini daljinsko uzorkovanje, kao metod prikupljanja informacija sa tla bez fizičkog kontakta sa njim, omogućila je znatno unapređenje procesa gajenja biljaka u domenu praćenja stanja useva. Analizom digitalnih slika izvlače se određene informacije prikupljene senzorom koje u sebi sadrže deo elektromagnetnog spektra. Studiranjem različitih promena vrednosti elektromagnetnog spektra, moguće je doneti određene zaključke o stanju useva na obradivoj površini. U ovom radu prikazan je algoritam za detekciju stresa na polju u čijoj osnovi se nalazi nadgledana klasifikacija koja zahteva selekciju segmenata na slici koji predstavljaju zdravu biljku.
Algoritam se bazira na ekstrakciji vrednosti vegetativnih indeksa (VI) iz izabranih segmenata digitalne slike, a potom i kreiranja odgovarajućih histograma vegetativnih indeksa zdrave biljke. Ovako dobijeni histogrami potom se upoređuju sa histogramima svih ostalih segmenata slike, gde se razlike u vrednostima vegetativnih indeksa manifestuju kao stres u polju.

Објављено
2019-07-16
Bрој часописа
Секција
Чланци