PRIMENA ARDUINO PLATFORME NA AUTOMATIZACIJU NAVODNJAVANJA VOĆNJAKA - DEO 2: SOFTVER

  • Мирослав Марковић Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac
  • Небојша Митровић Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac
  • Филип Васић Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac
  • Ђорђе Михаиловић Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac
Кључне речи: Arduino, automatizacija, veb servis, veb stranica

Сажетак

Rad prezentuje implementaciju jednog sistema za automatizaciju navodnjavanja voćnjaka. Sistem meri temperaturu, vazdušni pritisak, vlažnost vazduha i vlažnost zemljišta, i u zavisnosti od izmerenih vrednosti kontroliše navodnjavanje. Celokupan sistem je povezan na internet. Izmerene vrednosti se prikazuju na namenskoj veb stranici. Za implementaciju je korišćena hardverska platforma Arduino sa odgovarajućim senzorima temperature, pritiska i vlažnosti. Rad prikazuje karakteristike Arduino platforme, izradu sistema za akviziciju, kreiranje veb servisa na kome se prikazuju izmerene vrednosti, kao i instalaciju i podešavanje veb servera na kome se nalazi veb servis. Sistem je namenjen za primenu u voćnjacima, i jednostavan je za implementaciju i upotrebu.

Објављено
2019-07-16
Bрој часописа
Секција
Чланци