RAZVOJ ADAPTIVNIH SISTEMA ELEKTRONSKOG OBRAZOVANJA ZASNOVAN NA STILOVIMA UČENJA

  • Dušan Barać Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: adaptivno okruženje za elektronsko učenje, klasterovanje, data mining, stilovi učenja, personalizovni sistem učenja, modeli studenata

Сажетак

U ovom radu je prezentovan pristup personalizaciji sistema elektronskog učenja zasnovan na data mining – u. U poslednje vreme, brojna istraživanja pokazuju da se velik broj elektronskih kurseva završava neuspešno, kao posledica primene koncepta “univerzalne veličine” gde se isti statički sadržaj prezentuje svim studentima. Za razvoj efektivne platforme za elektronsko učenje neophodno je utvrditi ciljeve, preferencije, motivaciju i potrebe svakog studenta. Primarni cilj ovog istraživanja je personalizacija sistema elektronskog učenja, tako da se u centar interesovanja stavljaju korisnički ciljevi, predznanja, stilovi učenja i zahtevi za performansama. Sistemi za upravljanje učenjem (LMS) generišu i akumuliraju veliku količinu informacija, pa se primena tehnika data mining-a izdvaja kao dobar pristup za otkrivanje potreba i preferenci studenata i prilagođavanje sistema za e-obrazovanje. U radu su identifikovane i prikazane osnovne faze i zahtevi ovog procesa. Kao dodatak, izvršeno je istraživanje koje se odnosi na primenu tehnike klasterovanja u sistemu za daljinsko obrazovanje u Laboratoriji za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци