МОДЕЛИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАЊЕ КУРИКУЛУМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

  • Kosa Nenadić DDOR Novi Sad a.d.o.
  • Dušan Surla Prirodno-matematički fakultet
Кључне речи: UML, XML, XML Schema, XMLBeans

Сажетак

Део студијског програма на факултетима односи се на Курикулум студијског програма. Циљ овог рада је моделирање информационих захтева за имплементацију едитора за XML документа Курикулум студијског програма. Коришћена је објектно оријентисана методологија за пројектовање информационих система. Основни допринос рада је у архитектури софтверског система која је заснована на XML документима Курикулума студијског програма и омогућава интеграцију овог едитора у различите информационе системе студентске службе. Улазна информација система за едитовање је XML шема Курикулума студијског програма док је излазна информација формирани XML документ Курикулума студијског програма. Овај XML документ може се складиштити у различите софтверске системе за чување и претраживање података.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци