PRIMENA MULTIMEDIJE U RAZVOJU ELEKTRONSKIH RESURSA ZA UČENJE

  • Danijela Milentijević Tehnička škola Nikola Tesla, Kostolac
  • Marko Stevanović Centar za upravljanje projektima, Beograd
Кључне речи: multimedije, e-resursi za učenje, sistem za učenje na daljinu, 3ds max aplikacija

Сажетак

Primena multimedijalnih kreativnih rešenja u razvoju elektronskih resursa za učenje predstavlja inovativnu tehnologiju plasiranja znanja u službi što kvalitetnijeg obrazovanja. Svakako, savremena primena multimedije na Internetu podrazumeva primenu efektnih audio vizuelnih ugođaja postavljenih na Internetu, unutar Web projekta. Cilj je vrlo jednostavan, zadržati pažnju posetioca sajta sa mogućnošću prenosa željene poruke. Inače, izrada obrazovnih multimedijalnih Internet prezentacija je ozbiljan posao. Svrha ovog rada je (između ostalog), da malo odškrine vrata te oblasti i prikaže u kratkom obimu kako izrada napomenutih multimedijalnih Internet prezentacija funkcioniše, ali Internet nije dovoljno brz u svim krajevima naše zemlje, bar za sada, za prenos multimedijalnog sadržaja visokog kvaliteta. To i jeste razlog da se neke multimedijalne poruke prenose pomoću CD prezentacije. Ipak, u ovam radu primarnu težnju čini realizacija ideje da se multimedijalna trodimenzionalna (3D) animacija (urađena u programu 3ds max), inače obrazovnog karaktera, sa temom: virtuelnog prolasaka kroz kompleks antičkih hramova, postavi na Internet, tačnije na DLS platformu određene obrazovno-vaspitne ustanove, kao kreativan dodatak jedne od lekcija iz predmeta Istorije (za prvu godinu srednjeg obrazovanja). Delimično sa ovim potezom srednje obrazovno-vaspitne ustanove bi bile korak bliže ostvarenju primarnog cilja, koji pored osavremenjavanja obrazovanja, podrazumeva ostvarenje što kvalitetnijeg nastavnog procesa.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци