UTICAJ AMBIJENTALNIH PROMENA NA KVALITET BIOMETRIJSKIH PODATAKA

  • Марија Богићевић Сретеновић Fakultet organizacionih nauka
  • Дејан Симић Fakultet organizacionih nauka
  • Бојан Јовановић Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Biometrijski sistemi, Biometrijski modaliteti, Akvizicija podataka, Kvalitet slike

Сажетак

Biometrija je oblast od izuzetnog značaja kod bezbednosti informacionih sistema. Biometrijska identifikacija korisnika postaje neophodan uslov za logovanje korisnika u razne aplikacije i sisteme. Savremeno društvo dovelo je do toga da je autentifikacija odnosno verifikacija identiteta individue, postala svakodnevna potreba. Sa porastom korisničkih naloga na raznim sistemima i aplikacijama, porastao je i broj lozinki koje je potrebno zapamtiti. Taj problem biometrija pokušava da reši na globalnom nivou. Jedan od problema koji utiče na uspešnost biometrijskog sistema je loš kvalitet slike biometrijskog uzorka koji zavisi od akvizicije kao početne faze u procesu autentifikacije. S obzirom da kvalitet slike zavisi od kontrolisanih uslova okruženja samim tim to će uticati na performanse biometrijskog sistema. U ovom radu su predstavljeni mogući problemi akvizicije podataka biometrijskih modaliteta koji se najviše koriste.

Објављено
2019-07-16
Bрој часописа
Секција
Чланци