AGILNI POSLOVNI SISTEMI U SERVISNO ORIJENTISANOJ ARHITEKTURI

  • Ardeljan Emanuel Execom, Novi Sad
Кључне речи: Servisno orijentisana arhitektura, komunikaciona fondacija, procesna fondacija, arhitektura sistema, veb servisi, ekstenzije web servisa, .NET, JAVA

Сажетак

Opisana je servisno orijentisana arhitektura za projektovanje agilnih informacionih sistema, као i standardi koji utiču na arhitekturu i strategije implementacije. Prikazane su dominantne plаtforme za razvoj. Dat je i jedan ilustrativni primer, koji je implementiran na Microsoft-ovoj platformi.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци