EVOLUCIJA ERP SISTEMA

  • Bojan Jovičić DELTA Sport, Beograd
  • Siniša Vlajić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: ERP, ERP sistem, ERP procesi, ERP softver, MRP, MRP zatvorene petlje, MRP II, ES, ERP II, sistemi za upravljanje odnosima sa kupcima, sistemi za upravljanje lancem snabdevanja

Сажетак

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi su takvi gotovi informacioni sistemi koji su orijentisani na informaciono podržavanje većine najčešćih poslovnih procesa. Kao skraćenica ERP se takođe koristi da označi ERP procese, ERP sisteme, ili ERP softver. Ovaj rad daje pregled istorije ERP sistema, počev od MRP, preko Closed­Loop MRP, pa MRP II, sve do ERP i ERP II sistema. U pregled su uključeni procesi za koje je kroz razvoj ERP sistema kreirana podrška. Prikazane su razlike i zajedničke oblasti ERP i ES (Enterprise Software), kao i spisak nekih od dostupnih ERP/ES softverskih rešenja, sa posebnim naglaskom na rešenja koja se koriste u našoj i okolnim zemljama.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци