Primena Test-Driven Development-a u razvoju SQL server baze podataka

  • Marko Alavanja
  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: testiranje, SQLServer, razvoj baza podataka, Test-driven development

Сажетак

Testiranje je jedan od najbitnijih delova izrade nekog sistema. Razvoj baze podataka je osnova za izradu bilo kakovogsoftverskog sistema. Da bi baza bila funkcionalna mora da bude pravilno izrađena, testrianjem baze podataka dobijamo
željeni kvalitet. Kroz ovaj rad pokazaćemo kako iskoristiti nove pristupe i tehnologije koje se nude. Izradićemo bazu podataka pomoću Test-Driven Development pristupa i pokazati prednosti i mane korišćenja jednog modernog pristupa izrade baze podataka . Pristup Test-Driven Development u razvoju baze podataka je postao najkorišćeniji zbog uspesnosti izrade kvalitetnte baze podataka. Ovaj deo rada predstavlja teorijsku osnovu izrade SQL Server baze podataka pomoću ovog pristupa.

Објављено
2023-08-16
Bрој часописа
Секција
Софтверско инжењерство