Implementacija steganografije i kriptografskih algoritama u MAT LAB-u

  • Борис Малчић Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka, Serb Republic
Кључне речи: AES, kriptografija, DES, LSB steganografija, MSE, NCC, PSNR, RSA

Сажетак

U ovom radu je prvo dat opis i značaj steganografije, kao i osnovne informacije oko standardnih algoritama enkripcije kao što su DES, AES i RSA. Takođe, u uvodnom dijelu su opisani osnovni pokazatelji kvaliteta primjenjene steganografije kao što su MSE, PSNR i NCC. Nadalje, veliki značaj ovog rada, osim što smo implementirali aplikaciju u MATLAB-u za video steganografiju sa i bez DES i AES enkripcije/dekripcije, ogleda se u tome što smo prikazali i sve izvorne k dove navedenih implementiranih funkcija u MATLAB-u koji čitaocu omogućavaju da samostalno ponovi isti postupak i provjeri dobijene rezultate, što može biti od posebnog značaja u edukativnim svrhama kako bi se spojila teorija i praksa. U sljedećem dijelu našeg rada prikazujemo izračunate vrijednosti već pomenutih pokazatelja kvaliteta u slučaju primjene implementirane LSB video-steganografije, kao i poređenja vremena izvršavanja pojedinih steganografskih opcija sa primjenom enkripcije/dekripcije i digitalnog potpisivanja primjenom RSA. Na kraju rada, kao zaključak ističemo najvažnija zapažanja i navodimo smjernice za eventualna buduća istraživanja. 

Објављено
2023-08-16
Bрој часописа
Секција
Чланци