MODELOVANJE I PROGNOZA BROJA MESEČNO AKTIVNIH KORISNIKA DRUŠTVENE MREŽE FACEBOOK NA SVETSKOM NIVOU

  • Dunja Vasiljević Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Milica Maričić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Marina Ignjatović Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Teodora Rajković
Кључне речи: Analiza vremenskih serija, ARIMA metodologija, upotreba društvenih mreža, Facebook

Сажетак

Od kada je kreirana prva društvena mreža, pa do sada, društvene mreže privlače veliku pažnju naučne i stručne javnosti, kao i korisnika. Popularnost određene društvene mreže se vremenom menja, i ona može rasti do po nekoliko miliona aktivnih korisnika, ali može i naglo pasti i dovesti do gašenja društvene mreže. Imajući u vidu da su društvene mreže postale jedan od ključnih kanala integrisanih marketinških komunikacija kompanija, od vitalnog je značaja proceniti broj aktivnih korisnika neke društvene mreže kako bi se donela odluka o tome da li započeti, nastaviti ili prekinuti oglašavanje na njoj. Ovaj naučni rad ima za cilj upravo to, da prikaže prognozu broja mesečno aktivnih korisnika Facebook društvene mreže u periodu od četvrtog kvartala (Q4) 2022. godine do drugog kvartala (Q2) 2024. godine, modelovanjem vremenskih serija i primenom ARIMA metodologije. Rezultati našeg ocenjenog modela vremenske serije pokazuju da će broj aktivnih korisnika ove društvene mreže rasti i dostići 3.3 milijarde korisnika do polovine 2024. godine.

Објављено
2023-08-16
Bрој часописа
Секција
Дигитални маркетинг и мултимедије